VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

kategoria: Konferencje - 2018

Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
z cyklu
Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian
na temat
Nauczyciel i uczeń w ponowoczesności – wartości, cele i strategie pedagogiczne
Termin: 27. kwietnia 2018 roku
Miejsce obrad: Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska

Szczegółowe informacje na stronie www.konferencja.kontekstypedagogiczne.pl

Komunikat 1

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI:
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. (Republika Czeska)
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gofron (Polska)
KOMITET NAUKOWY:
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs (Polska)
prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska (Polska)
prof. dr hab. Irena Adamek (Polska)
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Liliya Morska (Ukraina)
prof. nadzw. dr hab. Józefa Bałachowicz (Polska)
doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. (Republika Czeska)
prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak (Polska)
prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk (Polska)
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. (Republika Czeska)
prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska (Polska)
prof. nadzw. dr hab. Sławomira Sadowska (Polska)
dr hab. Urszula Szuścik (Polska)
dr Taťána Göbelová, Ph.D. (Republika Czeska)
dr Simona Hendrychová, PhD. (Republika Czeska)
dr Miroslav Procházka, PhD. (Republika Czeska)
dr Ondřej Šimik, PhD. (Republika Czeska)
dr Wolodymyr Sulym (Ukraina)
dr Beata Webb (Australia)

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI:
Celem konferencji jest omówienie komplementarności współczesnych wartości, celów i strategii pedagogicznych, które odzwierciedlamy w dziedzinie edukacji w kontekście zmieniającego się świata oraz perspektyw życia podmiotów edukacji (dzieci, uczniów i studentów). Konferencja ma służyć odzwierciedleniu ryzyka zmienności oraz potrzeby zakotwiczenia wartości oraz koncentracji na celach edukacji, co może zarysować nowe spojrzenie na skuteczność strategii nauczania i uczenia się stosowanych w praktyce pedagogicznej lub opartych na badaniach w szerokim zakresie pedagogiki i dydaktyki.

CELE KONFERENCJI:

  • internacjonalna wymiana doświadczeń w zakresie zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej;
  • określenie oczekiwań społecznych stawianych wobec współczesnej przestrzeni edukacyjnej oraz podmiotów – nauczyciela i ucznia;
  • międzynarodowa integracja środowisk akademickich i innych zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami naukowymi;
  • informowanie o procesach wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w odniesieniu do celów programowych oraz omawianie wyników badań poszczególnych krajów;
  • interdyscyplinarne porównanie znaczenia i form wsparcia uczniów i studentów niezbędnych w efektywnym uczeniu się oraz omówienie strategii pedagogicznych
  • wykorzystywanych przez nauczyciela w procesie nauczania;
  • wymiana doświadczeń w zakresie edukacji artystycznej, omówienie perspektyw wyboru strategii uczenia się, prowadzących do osiągnięcia celów i wartości artystycznych edukacji w XXI wieku;
  • prezentacja celów i strategii pedagogicznych występujących w aktualnych dokumentach edukacyjnych i programowych.

BLOKI TEMATYCZNE
1. Dziecko w wieku przedszkolnym w kontekście edukacji na początku XXI wieku
2. Strategia wspierania nauki uczniów na początku XXI wieku
3. Wartości, cele i strategie edukacji artystycznej na początku XXI wieku
4. Cele i strategie w aktualnych programach nauczania i materiałach edukacyjnych

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA do dnia 28 lutego 2018 r. należy wypełnić w wersji elektronicznej na stronie
www.konferencja.kontekstypedagogiczne.pl

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.