dr Robert Pysz

numer pokoju B110
telefon 33/827-92-99
mail: rpysz@ath.bielsko.pl


Charakterystyka   zainteresowań  badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Prowadzi badania  w obszarze:

  • dyskursy promocji w nowych mediach, internet jako narzędzie w działaniach public relations, ludologia (wielokontekstowe badanie gier);
  • kultura literacka 2.0 (social media i literatura) – wartość literatury w życiu społecznym, kultura i tradycja literacka w kontekście nowych mediów, młodzieżowa publiczność literacka, folksonomia (społeczne kategoryzowanie treści w internecie);
  • narracja jako źródło satysfakcji młodego czytelnika i odbiorcy kultury cyfrowej.

Problematyka badawcza znajduje odzwierciedlenie w opublikowanych książkach i artykułach.

Wybrane publikacje:

  1. Robert Pysz, Publiczność literacka 2.0 – rekonesans, „Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1, s. 48-55.
  2. Robert Pysz, Ferment w Bielsku-Białej – festiwal kabaretowy jakich (nie)wiele, w: Jaki jest kabaret?, red. D. Fox, J. Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski: WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012, s. 201-2013.
  3. Robert Pysz, Topografia grozy: obecność modelu przestrzeni gotyckiej w literaturze fantasy, w: Góry i wędrowanie: prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Stępniowi, red. Jarosław Pacuła, Bielsko-Biała 2014, s. 248-256.
  4. Dostrzec różnicę, pod redakcją Tomasza Bielaka i Roberta Pysza, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2014, ss. 183.
  5. Robert Pysz, Komunikacja autoreklamowa współczesnych polskich kabaretów – na przykładzie plakatu, w: Kabaret – poważna sprawa?, red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk, Katowice 2015, s. 137-148.
  6. Czytanie miasta: Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016, ss. 220.

 

 

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.