Przygotowanie Pedagogiczne

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Cel studiów: absolwenci studiów  uzyskują przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu (przedmiotów) na etapie (etapach) edukacyjnych zgodnie z dyscypliną na dyplomie i poziomem ukończonych studiów wyższych

Adresaci: absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż pedagogiczne (bez przygotowania pedagogicznego), którzy pragną uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela/wychowawcy w szkołach i innych placówkach oświatowych

Cena (brutto): 3400 zł (płatne w ratach)

Ilość godzin – 370 godzin zajęć + 150 godz. praktyk

Zajęcia w soboty i niedziele maksymalnie dwa razy w miesiącu

Data rozpoczęcia i zakończenia: rozpoczęcie: październik 2018, zakończenie: luty 2020

Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja elektroniczna: do 15 września 2018 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty (budynek B pokój 110  w godz. 8.00-15.00):

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
  4. czytelna kserokopia dowodu osobistego
  5. 1 zdjęcie.

Osoba kontaktowa: dr Ewa Kochanowska

Tel. 536 524 259, mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

mgr Dominika Machnio

Tel. 609057103; mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

 

 

 

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.