Terapia Pedagogiczna

Cel studiów: absolwenci studiów  uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz  kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla  rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Adresaci studiów: studia adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Cena (brutto): 3400 zł (płatne w ratach)

Ilość godzin – 370 godzin zajęć + 60 godz. praktyk

Zajęcia odbywają się w  soboty i niedziele maksymalnie dwa razy w miesiącu

Data rozpoczęcia i zakończenia: rozpoczęcie: październik 2018, zakończenie: luty 2020

Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja elektroniczna: do 15 września 2018 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty (budynek B pokój 110  w godz. 8.00-15.00):

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
  4. czytelna kserokopia dowodu osobistego
  5. 1 zdjęcie.

Osoba kontaktowa: dr Ewa Kochanowska

Tel. 536 524 259; mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

mgr Dominika Machnio

Tel. 609057103; mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.