Pedagogika Wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Absolwent studiów podyplomowych z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego przygotowywany jest do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w zakresie znajomości specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii i wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Absolwent potrafi zorganizować zabawę i czas zajęć grupie dzieci, wykorzystać odpowiednie metody pracy oraz wykonać diagnozę pedagogiczną.

Program studiów obejmuje 380 godzin dydaktycznych, w tym wykłady i ćwiczenia z zakresu teorii pedagogicznej, psychologii oraz metodyk szczegółowych, podstaw logopedii, komunikacji interpersonalnej, pedagogiki zabawy itp. Całość dopełnia seminarium dyplomowe zakończone obroną pracy końcowej oraz 150 godzin praktyk zawodowych w placówkach przedszkolnych i szkolnych. Słuchacz podczas realizacji programu powinien uzyskać 40 punktów ECTS.

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych lub absolwentów filologii polskiej i filologii o specjalności nauczycielskiej.

 

Warunki rekrutacji:

  1. Limit miejsc – 35
  2. Termin rekrutacji – od dnia 20 czerwca 2018 do dnia 20 września 2018 roku
  3. Rejestracja na studia podyplomowe
  4. Miejsce składania dokumentów – pokój B110 [w lipcu i wrześniu, od pn. do pt., od 9.00 do 15.00].

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego
  • Kwestionariusz osobowy
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu

 

Cena brutto: 3500 zł za 3 semestry, płatne w 3 ratach:

I semestr 1200zł,

II semestr – 1200 zł, III semestr – 1100 zł plus opłata za świadectwo 30 zł [płatne przed obroną pracy końcowej].

Data rozpoczęcia i zakończenia:  rozpoczęcie zajęć planowane jest na październik 2017 roku, a zakończenie – na marzec 2019 roku.

Osoba kontaktowa + mail i nr telefonu: Kierownik studiów dr Monika Miczka-Pajestka, kontakt pod adresem: mmp111@poczta.fm

 

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.