Nabór 2017/18

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika

Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Specjalność: Resocjalizacja

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika

Specjalność: Edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju

Specjalność: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Specjalność: Resocjalizacja i socjoterapia

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.