Opiekunowie praktyk

Opiekunowie studenckich praktyk w roku akademickim 2017/2018

Studia stacjonarne, I stopień na kierunku pedagogika

dla specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – dr Agnieszka Roszkowska (praktyka psychologiczno-pedagogiczna) – I rok;

dla specjalności: resocjalizacja – mgr Joanna Lorenc (praktyka psychologiczno-pedagogiczna) – I rok;

dla specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – dr Agnieszka Dumin (praktyka w przedszkolu) – II rok;

dla specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – dr Gabriela Machaczek (praktyka w klasach edukacji wczesnoszkolnej) – II rok;

dla specjalności: resocjalizacja – dr Monika Miczka-Pajestka – II rok.

 

Studia niestacjonarne, I stopień na kierunku pedagogika

dla specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – dr Agnieszka Roszkowska (praktyka psychologiczno-pedagogiczna) – I rok;

dla specjalności: resocjalizacja – mgr Joanna Lorenc (praktyka psychologiczno-pedagogiczna) – I rok;

dla specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – dr Agnieszka Dumin (praktyka w przedszkolu) – II rok;

dla specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – dr Gabriela Machaczek (praktyka w klasach edukacji wczesnoszkolnej) – II rok;

dla specjalności: resocjalizacja – dr Monika Miczka-Pajestka – II rok.

 

Studia stacjonarne, II stopień na kierunku pedagogika

dla specjalności: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna – dr Rafał Majzner;

dla specjalności: edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju – dr Zbigniew Nowak;

dla specjalności: resocjalizacja i socjoterapia – mgr Roman Waluś.

 

Studia niestacjonarne, II stopień na kierunku pedagogika

dla specjalności: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna – dr Rafał Majzner;

dla specjalności: edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju – dr Zbigniew Nowak;

dla specjalności: resocjalizacja i socjoterapia – mgr Roman Waluś.

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.