[slider id="149"]

prof. ATH dr. hab. Andrej Rajsky

  nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Absolwent Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (Włochy) oraz Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja). Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie etyki i pedagogiki.

 

Główny badawczy i edukacyjny obszar stanowi filozofia moralnego wychowania, etyka oraz antropologia filozoficzna (pedagogiczna), z wyszczególnieniem na obecne teorie wychowania i kształenia.

Członek Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego (dnia 26.10.2012 otrzymał medal za aktywną działalność naukową w dziedzinie filozofii wychowania), współzałożyciel i członek prezydium międzynarodowego towarzystwa naukowego Central European Philosophy of Education Society (CEUPES) z siedzibą na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy), członek Słowackiego filozoficznego stowarzyszenia, członek Środkowoeuropejskiego towarzystwa filozofii religii.

Autor, współredaktor i tlumacz 30 książek oraz ok. 100 artykułów publikowanych w kraju i za granicą, w tym publikacji elektronicznych.

Redaktor naczelny czasopisma „Scientia et Eruditio”, członek rady redakcyjnej czasopisma elektronicznego „Paidagogos”  (Czechy), członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego „Pedagogika filozoficzna on-line“, członek rady naukowej czasopisma „Pedagogia e Vita“ Brescia (Włochy).

Recenzent w przewodach habilitacyjnych i członek egzaminacyjnych komisji na egzaminach końcowych na studiach 1., 2., oraz 3. stopnia studiów wyższych.

Wybrane publikacje:

Rajský A.: Reflection of Inclusive Education in Philosophy of Education In: Lechta, V., Kudláčová, B. (eds.): Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances). Peter Lang Publishing – Veda, Frankfurt am Main – Bratislava 2013, ss. 23-30. ISBN 978-3-631-64835-3, ISBN 978-80-224-1336-7;

Rajský A: Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka. Filozoficko-etický pohľad.  Veda – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2009, ss. 207, ISBN 978-80-8082-297-2;

Rajský A.: Osoba ako ikona tajomstva. Príspevok k personalistickej antropológii. Veda – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava 2007, ss. 185 ISBN 978-80-8082-146-3;

Kudláčová B. – Rajský A. (eds.): Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť). Typi Universitstis Tyrnaviensis – Veda, Bratislava 2012, ss. 293, ISBN 978-80-8082-574-4;

Podmanický I. – Rajský, A. (eds.): Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy. Typi Universitstis Tyrnaviensis – Veda, Bratislava 2014, ss. 300, ISBN 978-80-8082-804-2;

Rajský, A. – Podmanický, I. (eds.): Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Bratislava: Typi Universitstis Tyrnaviensis – Veda, 2016, 339 s. ISBN 978-80-8082-978-0

Rajský, A.: Central european experience and challenges for the youth. Marginalia to the work of Pavol Strauss In: Sztobryn, S., Kamiński, K., Wasilewski, M.: Filozofia wychowania w Europie środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych [recenzenci: Astrid Męczkowska-Christiansen, Jerzy Kojkoł, Peter Rusnák et al.]. – 1. vyd. – Lódź : TPF Chowanna, 2015. – 546 s. – (Pedagogika Filozoficzna, Tom VI). – ISBN 978-83-939175-2-5.

Rajský, A.: Inkluzivní edukace versus inkluzivní kultura In: Lechta, V. (ed.): Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016, s. 64-75. ISBN 978-80-262-1123-5

Rajský, A.: Toward a philosophy of moral education In: Forum Pedagogiczne 2016/2 cz. 1, s. 281-291. ISSN (Print): 2083-6325 ISSN (Online): 2449-7142 DOI: 10.21697/fp.2016.2.18 (Erih Plus)

Rajský, A. (3% part): Inclusion diversity and equality in youth work: the principles and approaches / Steve Bullock, Martin Brestovanský, Peter Lenčo (eds.) ; [Cover design: Štefan Blažo]. – 1. vyd. – Cheltenham : University of Glooucestershire, 2016. – online, 119 s., [6,30 AA]. – ISBN 978-1-86174-222-3.

Rajský, A.: Sulla posizione reciproca del philósophos e del paidagogós. In: Pedagogia e Vita 74 (2016), s. 264-276. ISSN 0031-3777

Rajský A.: Európa – východiskové črty a charakteristiky. Ideál a ideály európskeho človeka v procese dejín vlastného sebanazerania. Rozdziały w pracy zbiorowej monografii: Kudláčová, B. (ed.): Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu). Typi Universitstis Tyrnaviensis – Veda, Bratislava 2010, ss. 12-19, 35-67, ISBN 978-80-8082-297-2;

Rajský A.: Religion facing current challenges of nihilistic culture. In: Anthropology, archaeology, history and philosophy. Conference proceedings. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts SGEM 2014. 1-10 September 2014, Albena, Bulgaria, ss. 831-836, ISBN 978-619-7105-29-2, ISSN 2367-5659. WOS: 000358190200108;

Rajský A: Philosophic Bases of Upbringing and Education. In: Sztobryn, S., Malgorzata M. (ed.): Pedagogika filozoficzna, Tom 2: Tradycja i współczesność filozofii wychowania.  Impuls, Kraków  2007, ss. 241-251, ISBN: 978-83-7308-983-9;

Rajský A.: Challenges of Postmodern Individualism to Education. In: Sztobryn, S., Kaminski, K. (eds.): Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne. Wydawnictwo naukowe WSP w Łodzi, Łodz 2013, ss. 173-186, ISBN 978-83-62684-52-6;

Rajský A: „Kryzys wychowania” – od Hannah Arendt do współczesnośći. Rozdział v monografii zbiorowej Sztobryn, S., Latacz, E., Bochomulska, J. (eds.): Filozofia wychowania w XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż 2010, ss. 123-137, ISBN 978-83-7525-416-7;

Rajský A.: Dialogiczna struktura zwiazku wychowawczego w personalistycznej filozofii Luigi Stefaniniego. In: Szudra, A., Uzar, K. (eds.): Personalistyczny wymiar filozofii wychowania. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ss. 145-157, ISBN 978-83-7363-870-9;

Rajský A: Conoscere la persona per imaginem: dall´imaginismo stefaniniano alle proposte attuali. In: Arte e linguaggio in Luigi Stefanini. Atti del convegno della Fondazione Luigi Stefanini. Fondazione Luigi Stefanini, Treviso 2008, ss. 245-264, ISBN 978-88-88121-19-2;

Rajský A.: Le condizioni culturali dell’educazione della gioventù europea contemporanea. In: Ephemerides Calasanctianae, LXXVII, listopad 2008, n. 11, ss. 601- 614.

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.