dr Ewelina Gajewska

  nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:egajewska1@op.pl

 

Charakterystyka   zainteresowań  badawczych:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.. Prowadzi badania  w obszarze:

  • komunikacji perswazyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki języka reklam zamieszczanych w polskiej prasie ilustrowanej XIX, XX i XXI wieku, w tym reklam produktów przeznaczonych dla dzieci

Problematyka badawcza znajduje odzwierciedlenie w opublikowanych książkach i artykułach.

Wybrane publikacje:

  1. Gajewska: Nie jest już więcej dozwolonem posiadać czerwoną cerę!” : językowe sposoby wpływania na emocje odbiorcy w polskiej reklamie prasowej XX-lecia międzywojennego, [w:] D. Saniewska red.: Emocje, język, literatura, Wydawnictwo Libron Kraków 2016, s. 341-349.ISBN: 978-83-65705-23-5
  2. Gajewska: Sposoby realizacji funkcji perswazyjnej w ogłoszeniach z dziedzin: praca/nauka zawodu zamieszczanych w dzienniku „Czas” w drugiej połowie XIX wieku, [w:] „Forum Lingwistyczne” 3/2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 23-30, ISSN: 2449-9587.
  3. Gajewska E.: Sposoby wykorzystania motywu autorytetu w polskiej reklamie XX-lecia międzywojennego, [w:] J. Wojciechowska red.: Autorytet słowa w działaniach człowieka: odpowiedzialność dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015, s. 131-142, ISBN: 978-83-63713-84-3.
  4. Gajewska E.: Słowa, które odchodzą : analiza wybranej leksyki o funkcji perswazyjnej na przykładzie polskich tekstów reklamowych początku XX wieku, [w:] „Świat i Słowo” 2 (21) 2013, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, s. 249-259,
    ISSN: 1731-3317.
  5. Gajewska E.: Językowe gry nadawcy z odbiorcą we współczesnym dyskursie reklamy, [w:] „Media i Społeczeństwo” 1/2011, Wydawnictwo Naukowe ATH, 126-132.
  6. Gajewska: Myjcie zęby tak jak myjecie ręce!”, czyli o zaczątkach sloganowości w reklamie prasowej dwudziestolecia międzywojennego, [w:] R. Bizior, D. Suska red:. Zjawisko ekonomii w języku, tekście i komunikacji, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2010, s.  65-73, ISBN: 978-83-7455-145-8.

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.