prof. ATH dr hab. Andrzej Gofron

nr pokoju: B123
telefon: 33/827-92-99
e-mail: andrzej.gofron@gmail.com

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany w zakresie nauk pedagogicznych. Badania ogniskują się wokół szeroko rozumianej filozofii edukacji wraz z jej elementami składowymi, w tym szczególnie z tradycyjne rozumianą „pedagogiką ogólną” i „dydaktyką”. Refleksja nad edukacją dotyczy:

 • założeń epistemologicznych praktyk edukacyjnych,
 • kontekstu historycznego wprowadzanych zmian w praktyce edukacyjnej,
 • wyodrębnionego „obrazu” edukacji wyrażającego się przede wszystkim poprzez status podmiot tejże edukacji, z akcentem na sferę etycznego (moralnego) rozwoju podmiotu,
 • koncepcji kształcenia, która wykraczałyby poza „chaos” dotychczasowych pojęć i zdarzeń dydaktycznych,
 • wypracowania adekwatnych narzędzi – takich propozycji metodologicznych, które pozwolą nie tylko opisać, wyjaśnić, postulować powyższe stany, ale także i przede wszystkim wypracować pewne „instrumentarium”, które efektywnie pozwalałoby na wdrożenie i realizację tychże.

Proponowane myślenie o edukacji, jest próbą takiego postrzegania fenomenu, który można ująć antynaturalistycznie, kulturowo – w pewnym znaczeniu – teoretycznie. Jest myśleniem, które w tradycji pedagogicznej można wyróżnić, jako myślenie krytyczno-analityczne.

Wybrane publikacje:

 1. Gofron A., Konstruktywizm jako „przedłużenie” epistemologiczne w badaniach nad edukacją [w:] I. Adamek, U. Szuścik, red., Kreatywność w edukacji szkolnej, Wydawnictwo Libron 2015, s. 11-25, ISBN 978-83-65148-03-2,
 2. Gofron A., K. Motyl red., Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, Impuls, Kraków 2013, ss. 313, ISSN: 2081-2264,
 3. Gofron A., Dlaczego wartości i zasady w edukacji, [w]: A. Gofron, K. Motyl, red., Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, Impuls, Kraków 2013, s. 15-39, ISSN: 2081-2264,
 4. Gofron A., A. Kozerska, red., Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne, Impuls, Kraków 2012, ss. 267, ISSN: 2081-2264,
 5. Gofron A., Współczynnik humanistyczny nauk pedagogicznych [w]: A. Gofron, A. Kozerska, red., Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne, Impuls, Kraków 2012, s. 13-35, ISSN 2081-2264,
 6. Gofron A., B. Gofron, red., Podstawy edukacji. Konteksty dydaktyczne, Impuls, Kraków 2011, ss. 413, ISSN: 2081-2264,
 7. Gofron A., Teoretyczność pedagogiki a status poznawczy dydaktyki [w]: B. Gofron, A. Gofron, red., Podstawy edukacji. Konteksty dydaktyczne, Impuls, Kraków 2011, s. 41-79, ISSN 2081-2264,
 8. Gofron A., Łukasik B., red., Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, Impuls, Kraków 2010, ss. 472, ISSN 2081-2264,
 9. Gofron A., Epistemologiczne podstawy modernizmu i  postmodernizmu. Konteksty edukacyjne, Częstochowa 2010, ss. 363, ISBN 978-83-7455-133-5,
 10. Gofron A., Epistemologiczno-historyczne źródła pojęcia „alternatywność” w pedagogice polskiej, [w]: B. Śliwerski (red). Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej, Impuls, Kraków 2009, s. 15-27, ISBN 978-83-7587-221-7

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.