prof. ATH dr hab. Sławomir Sztobryn

nr pokoju: B123
telefon: 33/827-92-99
e-mail:

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Absolwent i wieloletni pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, kontynuator pedagogiki filozoficznej w nurcie Hessenowskiego neokantyzmu. Zainteresowania naukowe są zogniskowane wokół pedagogiki historycznej i filozoficznej oraz metodologii badań w zakresie historiografii edukacyjnej. W latach 2005-2013 kierownik Zakładu Pedagogiki Filozoficznej UŁ, a w latach 2008-2013 kierownik Katedry Teorii Wychowania UŁ. W latach 2010-2014 prorektor, a następnie rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Od 2002 r. ekspert PKA. Założyciel i prezes Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, współzałożyciel i wiceprezes Central European Philosophy of Education Society (CEUPES ) z siedzibą w Pradze, członek Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek Towarzystwa Historii Edukacji, członek Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich. Autor i współredaktor 12 książek oraz ok. 130 artykułów publikowanych w kraju i za granicą, w tym publikacji elektronicznych. W latach 2004-2007 redaktor naczelny czasopisma „Edukacja Alternatywna”. Od 2006 r. redaktor naczelny rocznika elektronicznego „Pedagogika Filozoficzna on-line” oraz serii wydawniczej zatytułowanej „Pedagogika Filozoficzna”. W latach 2011-2014 redaktor naczelny półrocznika elektronicznego „Kultura i Wychowanie”. Od 2011 r. członek zarządu redakcji czasopisma elektronicznego „Paidagogos” (Czechy), a od 2012 r. członek rady naukowej czasopisma „Filosofija Oswity” (Ukraina). Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Wybrane publikacje:

  1. Sztobryn S.: Drogi i bezdroża polskiej edukacji akademickiej. [w:] M. Szyszkowska red.: Edukacja na rozdrożu, Kresowa Agencja Wydawnicza, Białystok 2015, s. 11-27, ISBN 978-83-61062-56-1;
  2. Sztobryn S.: Historiozofia pedagogiki. [w:] R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski red.: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 77-85, ISBN 978-83-8019-199-0;
  3. Sztobryn S.: Historyczny komponent filozofii wychowania. Znaczenie i konsekwencje. [w:] Pedagogika Filozoficzna on-line 2015, Łódź 2015, s. 105-114, ISSN 1898-0910;
  4. Sztobryn S., Kamiński K. red.: Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2014, ss. 478, ISBN 978-83-62684-60-1;
  5. Sztobryn S.: Kategoria wolności jako utopia pedagogiczna. [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński red.: Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2014, s. 187-197, ISBN 978-83-62684-60-1;
  6. Sztobryn S., T. Kasper, N. Pelcova red.: Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti, Karolinum, Praha 2013, ss. 478, ISBN 978-80-246-2286-6;
  7. Sztobryn S.: Kazimierz Sośnicki jako przedstawiciel polskiej pedagogiki filozoficznej. [w:] T. Kasper, N. Pelcová, S. Sztobryn red.: Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti), Karolinum, Praha 2013, s. 63-69, ISBN 978-80-246-2286-6;
  8. Sztobryn S., Kamiński K. red.: Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2014, ss. 469, ISBN 978-83-62684-52-6, Łódź 2013, ss. 469;
  9. Sztobryn S., Szudra-Barszcz A., red.: Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 170, ISBN 978-83-7702-471-3;
  10. Sztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. red. Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 4, Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ISBN 978-83-7525-690-1;
  11. Kudláčova B., Sztobryn S.  eds. Kontexty filozofie vychovy w historickej a sucasnej perspektive, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2011, ISBN 978-80-8082-439-6;
  12. Sztobryn S., Biodoksografia pedagogiczna. [w:] E. Dubas, W. Świtalski red.: Uczenie się z biografii innych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 39-51, ISBN 978-83-7525-619-2;
  13. Sztobryn S., Łatacz E., Bochomulska J.,  red. Seria: Pedagogika filozoficzna, t. 3, Filozofia wychowania w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ISBN 978-83-7525-416-7;
  14. Sztobryn S., Historiografia edukacyjna i jej metodologia. Wybrane zagadnienia. [w:] S. Palka red.: Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, s. 295-307, ISBN 978-83-7489-226-1.
  15. Sztobryn S., Jaka wolność taka edukacja [w:] M. Zalewska-Pawlak, Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego. Pedagogiczne rozważania i doświadczenia, Łódź 2009, s. 43-55, ISBN 978-83-7525-305-4.

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.