dr Gabriela Machaczek

nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail: gmachaczek@wp.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zainteresowania badawcze wyrastają z pytań o swoistość życia człowieka różnie uwikłanego w teraźniejszość oraz z pytań o jego możliwości i ograniczenia.W obszarze moich zainteresowań pozostaje również tematyka rodzinna, terapeutyczna, resocjalizacyjna ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego wpływu wczesnego dzieciństwa na dorosłość. Ukończyłam szkolenie w ramach programu terapeutycznego NEST dla osób cierpiących następstwa zaniedbania, przemocy i strat prokreacyjnych.

Wybrane publikacje:

  1. Machaczek G.: Młodzież gimnazjalna wobec zagrożeń współczesnego świata. [w]:  N. A. Fechner, A. Zduniak, red. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne : wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. 4. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015, s.461-470, ISBN: 978-83-65096-03-6
  2. Machaczek G.: Rodzina jako źródło zaburzenia zachowania u dziecka w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturowych. [w]: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowska, red. Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn-Kraków 2015, s.77-88, ISBN: 978-83-7850-788-8. – ISBN 978-83-7587-468-6 (całość)
  3. Machaczek G.: Obraz współczesnego świata w ujęciu frankfurtczyków: implikacje pedagogiczne. [w]: N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik, red. Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej: od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań.2. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 183-193, ISSN 2084-9001, ISBN 978-83-61304-83-8
  4. Machaczek G.: Obraz współczesnego świata w ujęciu postmodernistów: implikacje pedagogiczne. [w:] E. Ślachcińska, H. Marek, red. Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej: od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań.3. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 219-228, ISSN 2084-9001, ISBN 978-83-61304-84-5
  5. Machaczek G.: Sztuka i jej implikacje pedagogiczne – w ujęciu laureatów literackiej nagrody Nobla oraz w koncepcji Jana Pawła II. [w:] B. Jodłowska, M. Flanczewska-Wolny (red.): Wychowanie – mądrość – kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2011, s.117-140, ISBN 978-83-7308-442-1, 978-83-7587-479-2
  6. Machaczek G., Błahut T.: Teraźniejszość młodego pokolenia. Konferencja ogólnopolska – Polanica Zdrój, 4-6.V.2000 (sprawozdanie). [w]: „Kwartalnik pedagogiczny: Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” nr 3/11, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2000, s.111-119, ISSN 1505-8808
  7. Machaczek G.: Młodzież wybranych uczelni wrocławskich wobec teraźniejszości, w: „Kwartalnik pedagogiczny: Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, Numer specjalny 2000, ISSN 1505-8808 , s.298-304;

 

 

 

 

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.