dr hab. Rafał Majzner

numer pokoju: B116
telefon: 33/827-94-22
mail: rmajzner@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany sztuk muzycznych w specjalności wokalistyka, muzyk – tenor, pedagog; dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; szczególne miejsce w jego dorobku artystycznym zajmuje wykonawstwo pieśni zarówno z okresu romantyzmu jak i późniejszych epok do współczesności włącznie; solista Opery Wrocławskiej. Do swoich największych osiągnięć płytowych zalicza nagranie Króla Rogera Karola Szymanowskiego w reżyserii Mariusza Trelińskiego oraz udział w produkcji tejże opery w Operze Bastii w Paryżu.
Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z edukacją muzyczną małego dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy muzyki oddziałujące zarówno na procesy poznawcze, jak i na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym, a także rola i miejsce muzykoterapii oraz logorytmiki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W publikacjach zajmuje się czynnikami warunkującymi efektywność i jakość pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem emisji głosu oraz kultury żywego słowa. Przedstawia i charakteryzuje wychowanie muzyczne jako predyktor wrażliwości muzycznej oraz aspekt kształcenia językowego małego dziecka.

Wybrane publikacje:

 1.  Majzner R.: (red.), Muzyka w przestrzeni edukacyjnej. Wzywania i inspiracje. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2015, ss. 213, ISBN 978-83-65182-07-04;
 2. Majzner R.: (red.), Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Współczesne wyzwania. (współredakcja: U. Szuścik, E. Kochanowska). Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, ss. 347, ISBN 978-83-64275-74-6;
 3. Majzner R.: Metoda Alfreda Tomatisa w stymulacji głosu i mowy dziecka. [w:]  K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 155-166, ISBN: 978-83-64788-20-8 ; 978-83-61991-60-1;
 4. Majzner R.: Praktyka edukacji muzycznej w klasach początkowych w opiniach studentów pedagogiki, kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. [w:] „Pedagogika Szkoły Wyższej” nr 1/2014, s. 143-154, ISSN: 2083-4381;
 5. Majzner R.: Rola Czechowickiego Teatru Muzycznego „Movimento” w Czechowicach-Dziedzicach w rozwijaniu zainteresowań muzyczno-teatralnych dzieci i młodzieży. [w:]  E. Ogrodzkiej-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowskiej (red.), Edukacja małego dziecka. Praca zbiorowa. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Cieszyn-Kraków 2015, s. 211-223, ISBN: 978-83-7850-788-8. – ISBN 978-83-7587-468-6;
 6. Majzner R.: Słowo i muzyka w kształtowaniu autorytetu w procesie edukacyjnym dziecka. [w:] J. Wojciechowska (red.), Autorytet słowa w działaniach człowieka. Odpowiedzialność dla bezpieczeństwa. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2015, s. 43-50, ISBN: 978-83-63713-84-3;
 7. Majzner R.: Stymulowanie ekspresji twórczej dziecka przez aktywność muzyczną w praktyce edukacji wczesnoszkolnej – z perspektywy badań jakościowych. [w:] J. Grzesiak (red.), Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Kalisz-Konin 2015, s. 379-389, ISBN: 978-83-65038-08-1;
 8. Majzner R., Majzner R. T.: The use of modern technology and music in pedagogical work with students with hearing deficits. [w:] The 4th Electronic International Interdisciplinary Conference. EDIS, Zilina 2015, s. 115-119, ISSN: 1339-9977, ISBN: 978-80-554-1090-6;
 9. Majzner R., Tomiczek D.: Zastosowanie techniki appoggio w pracy terapeutycznej z osobami jąkającymi się. [w:] K. Węsierska (red.), Zaburzenia płynności mowy. Tteoria i praktyka. T. 1. Komlogo Piotr Gruba, Uniwersytet Śląski, Niezdrowice-Katowice 2015, s. 177-187, ISBN: 978-83-61339-15-1;
 10. Majzner R.: Znaczenie logorytmiki w terapii logopedycznej dziecka. [w:] R. Majzner (red.), Muzyka w przestrzeni edukacyjnej. Wzywania i inspiracje. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2015, s. 183-195, ISBN 978-83-65182-07-04;
 11. Majzner R.: Nauka przez zabawę we wczesnej edukacji muzycznej. [w:] A. Karpińska, A. Szwarc (red.), Edukacja w dialogu i perspektywie. Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2014, s. 313-324, ISBN 978-83-62015-78-8;
 12. Majzner R., Majzner R. T.:: Muzyka jako forma terapii dzieci niedosłyszących i niesłyszących. [w:] J. Skibska, (red.), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego(CAPD). Wybrane problemy, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s. 137-149, ISBN 978-83-64275-73-9;
 13. Majzner R.: Miejsce śląskiej muzyki ludowej w edukacji. [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Aspekty edukacji szkolnej, Wydawnictwo HUMANITAS, Sosnowiec 2014, s. 181-190, ISBN 978-83-61991-87-8;
 14. Majzner R.: Rola nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w diagnozowaniu umiejętności i zdolności muzycznych dzieci. [w:] J. Grzesiak (red.) Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Kalisz-Konin 2014, str. 273-282, ISBN 978-83-88335-95-2;
 15. Majzner R.: Rola muzyki we wspieraniu rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. [w:] E. Jezierska-Wiejak, J. Malinowska, (red.), Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne. Oficyna Wydawnicza „ATUT” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, str. 227-238, ISBN 978-83-7977-068-7;
 16. Majzner R.: Muzyka ludowa w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. [w:] „Kultura i Wychowanie” nr 8 (2)/2014, s. 151-157, ISSN 2083-2923;
 17. Majzner R.: Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. [w:] „Konteksty Pedagogiczne” nr 1/2013, s. 105-112, ISSN: 2300-6471;
 18. Majzner R.: Muzykoterapia w procesie wychowawczym dziecka. [w:] U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska, (red.), Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, str. 315-327, ISBN: 978-83-64275-41-8;
 19. Majzner R.: Żywe słowo jako istotny element kształtowania autorytetu nauczyciela. O celach i metodach kształcenia studentów oraz pedagogów w zakresie emisji głosu i kultury języka. [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Role nauczyciela w edukacji szkolnej. Wydawnictwo HUMANITAS, Sosnowiec 2013, s. 89-101, ISBN 978-83-61991-94-6;
 20. Majzner R.: Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. [w:] „Konteksty Pedagogiczne” nr 1, Wydawnictwo Naukowe ATH, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, s. 105-112, ISSN: 2300-6471;
 21. Majzner R.: Wychowanie muzyczne jako istotny element kształtowania wrażliwości dziecka. [w:] U. Szuścik (red.), Nauczyciel – kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2013, s. 251-261, ISBN: 978-83-63713-61-4;
 22. Majzner R.: Edukacja muzyczna a słuch fonematyczny i ich wpływ na wybrany aspekt kształcenia językowego na etapie wczesnoszkolnym. Świat i Słowo nr 20, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego, Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała 2013, s. 301-306, ISSN: 1731-3317;
 23. Majzner R.: Głos jako istotny element w pracy nauczyciela. [w:] E. Kochanowska, J. Wojciechowska, (red.), Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2013, str. 85-99, ISBN: 978-83-63713-65-2;

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.