dr Monika Miczka-Pajestka

numer pokoju: B116
telefon: 33 82 79 442
mail
: mmp111@poczta.fm

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii techniki i kulturoznawstwa (specjalność: teatrologia).
Tematyka zainteresowań badawczych:

 • w zakresie filozofii – problemy związane z rozumieniem podmiotu i podmiotowości w kulturze ponowoczesnej; problem „bycia” w ponowoczesności; estetyka wirtualności; człowiek w perspektywie VR; kwestie związane z kulturą konwergencji, z problematyką hybrydowości i wirtualności;
 • w zakresie badań kulturowych – funkcjonowanie mitów o dzikim człowieku w ponowoczesnej kulturze włoskiej L‘uomo selvaggio w kręgu kultury włoskiej. Badania antropologiczne Profesora Massimo Centiniego [cattedra di Antropologia Culturale presso l’Università Popolare di Torino]; społeczny wymiar śmierci; wizerunki śmierci i pochówki w różnych kulturach; edukacyjne aspekty multikulturowości; dziecko wobec wielokulturowości i rozumienia innych kultur; problem rozumienia, postrzegania i tolerancji w świecie wielokulturowym; problemy transkulturowości;
 • w zakresie badań medialnych – problemy konwergencji mediów; zagadnienia związane z problemem funkcjonowania człowieka w świecie konwergencji mediów; a także z kwestiami edukacji postmedialnej; rola mediów w  społeczeństwie opartym na wiedzy; kwestie nabywania kompetencji i uczestnictwa w kulturze ponowoczesnej;
 • w zakresie teatrologii – problematyka przestrzeni teatralnej i teatru wirtualnego.

 

Wybrane publikacje:

 1. Miczka-Pajestka M.: Opowieść o rodzinie ponowoczesnej. Satysfakcja z życia jako idea oczekująca realizacji. [W:] Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin, red. W. Muszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 287-300, ISBN 978-83-7611-935-9;
 2. Miczka-Pajestka M.: Różnorodność kulturowa jako wyzwanie dla polskiej szkoły. Wybrane aspekty. [W:] Edukacja jutra: aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 183-194, ISBN 978-83-64788-19-2; 978-83-61991-60-1;
 3. Miczka-Pajestka M.: Problem z samokształceniem i nauczaniem w perspektywie społeczeństwa opartego na wiedzy. [W:] Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Współczesne wyzwania, red. U. Szuścik, E. Kochanowska, R. Majzner, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s. 37-48, ISBN 978-83-64275-74-6;
 4. Miczka-Pajestka M.: Różnica jako praktyka wielości: wokół welschowskiej propozycji postrzegania kultury ponowoczesnej. [W:] Dostrzec różnicę, red. T. Bielak, R. Pysz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2014, s. 53-63; ISBN 978-83-63713-79-9;
 5. Miczka-Pajestka M.: Faces of postmodern education. Educational challenges in a culture of participation. “Mediterranean Journal of Social Sciences” 2013 vol.4, s. 340-345, p-ISSN: 2039-9340;
 6. Miczka-Pajestka M.: Wirtualizacja codzienności a realna potrzeba „bycia”. [W:] Wirtualizacja. Problemy – wyzwania – skutki, red. L. W. Zachera, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 145-158, ISBN 978-83-7561-296-7;
 7. Miczka-Pajestka M.: Dziecko w świecie wielości. Perspektywy kulturowe edukacji postmedialnej. [w:] Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka, red. E. Kochanowskiej i J. Wojciechowskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012, s. 91-103, ISBN 978-83-62292-86-8;
 8. Miczka-Pajestka M.: Hybrydyzacja a edukacja.  „Transformacje“ 2011 nr 3-4 (70-71), s. 173-186, ISSN 1230-0294;
 9. Miczka-Pajestka M.: Ponowoczesna etyka stosowana. Transformacje i nowe perspektywy. [W:] Aplikovaná etika – kontext a perspektívy, red. L. Vladyková, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice 2010, s. 135-145, ISBN 978-80-7097-735-4;
 10. Miczka-Pajestka M.: „Fragmentaryczny“ człowiek wobec rzeczywistości wirtualnej. Perspektywy filozoficzne. [W:] Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej, red. M. Sokołowski, „ALGRAF“, Olsztyn 2006, s. 145-155, ISBN 83-915484-5-7;
 11. Miczka-Pajestka M.: Podmiotowość człowieka w perspektywie nowoczesnej techniki. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2005, ISBN 83-89086-48-4;
 12. Miczka-Pajestka M.: Podmiot i jego cyfrowa egzystencja. [W:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Universitas, Kraków 2005, s. 419-428, ISBN 83-242-0529-2;

 

 

 

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.