dr Agnieszka Twaróg- Kanus

DSC_9437 nr pokoju: B123
telefon:  33/827-92-99
mail:

Charakterystyka zainteresowań badawczych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, coach, tutor, mentor w edukacji. Posiada doświadczenie zdobyte poza uczelnią w poradni okulistycznej, poradni psychologiczno- pedagogicznej, przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół kształcenia dziecka w młodszym wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem słabo widzącym posiadającym trudności w zakresie czytania i pisania oraz wsparcia rozwoju poprzez wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Wybrane publikacje:

Twaróg- Kanus A.: Diagnoza funkcjonalna dziecka z dysfunkcją wzroku. [w:] J. Skibska,  red., Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017, s. 121-146, ISBN 978-83-8095-142-6

Twaróg- Kanus A.: Na przekór schematom. Nauczyciel jako organizator uczniowskiego myślenia w przestrzeni edukacji wczesnoszkolnej. [w:] J. Skibska, J. Wojciechowska, red., Współczesna edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań. Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, s. 75-88, ISBN 978-83-65705-18-1

Twaróg- Kanus A.: Od myślenia do działania, czyli o stymulowaniu kreatywności dziecka. [w:] J. Skibska, red., Dziecko w młodszym wieku szkolnym we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. „Konteksty Pedagogiczne” 1(6)/ 2016, Wydawnictwo Libron, Kraków, s. 157-172, ISSN: 2300-6471

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.